F. İkiz

Pulmoner Emboli ve Wells Skorlaması (Vaka)

Makale Düzeyi:  10 / 10
Düzey Filtrele: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
?
Pulmoner Emboli ve Wells Skorlaması (Vaka)
Decrease Font Size Increase Font Size Yazı Boyutu Makaleyi Yazdır

Bu yazı sağlık profesyonelleri için hazırlanmış olup, daha basite indirgenmiş anlatım için bakınız: https://www.hepsaglik.net/pulmoner-emboli-nedir-belirtileri-ve-tedavisi/

 

Pulmoner Emboli (PTE) – Vaka

 

       

52 Yaş,K

Şikayeti: Sağ göğüste noktasal batma, nefes darlığı
Hikaye:  Hasta 3 gündür olan sağ göğüste noktasal batma, nefes darlığı şikayeti ile başvurur. Hasta 112 Acil ekibi tarafından acil servise getirilir.
Özgeçmiş: KOAH, Hipertansiyon, DM

Hasta acil servise kabul edilir. Hasta monitörize edilir. FM si yapılır. EKG çekilir. Hg, GBK, Arterial Kan Gazı, DDİMER, PAAG istenir.

Hastanın yapılan sistemik FM si:

Genel durumu iyi, bilinç ,Oryante – koopere, GKS:15
Ta:140/80 nabız:105/dk Sat:% 90 ateş:36,5 Kş: 140
Baş boyun muayenesi: Doğal
Orofarenks:Doğal
Solunum Sistemi: HİHTSEK, ral yol, ronküs yok, solunum sesleri doğal
KVS: s1+,s2+, üfürüm yok, sesler ritmik
Batın Muayenesi: Doğal, defans yok, rebaund yok, hassasiyet yok
Extremite muayenesi: Sol extremite Homans+, PTÖ (-,-), Bilateral dorsalis pedis ve tibialis posterior nabızları açık
Nörolojik muayene: Doğal, kraniel sinir muayeneleri doğal, extremite kuvvetleri doğal, serebellar becerikli, defisit yok.

 

Hastanın PAAG:

 

PAAG, Hastanın çekilen akciğer grafisi

HASTANIN LAB TETKİKLERİ:

Arter Kan Gazı: PH:7,53 pCo2: 25 mmHG po2:81,7 mmHg  sO2:%96 HCO3:21,2 mmol/L  cLac: 2.0 mmol/L
Hemogram: wbc:9,4 Hb:13,2 Htc:39,7  PLT: 237 , diğer pm ler doğal
BK: üre, kreatinin, ALT,AST,Na,Cl,K doğal
Koagulasyon: INR, aPTT doğal,  DDİMER: 2852 (üst sınır:500)

Çekilen EKG si: Sinüs taşikardisi, S1Q3T3, ritm doğal, iskemik trase yok

Hastanın plöritik sağ göğüs ağrısı tariflemesi, taşikardik seyretmesi, EKG de S1Q3T3 formasyon olması (PE vakalarının %10-15 inde görülür), DDİMER:2852 şeklinde yüksek gelmesi, extremite homans+ olması, DVT/PE (veya DVT zeminde PTE) tanılarını muhtemel kılmıştır. Diğer taraftan kan gazında hipoksik, hipokarbik respiratuar alkaloz durumunun görülmesi Pulmoner Emboliyi desteklemiştir.

Alt extremitelere Acil serviste el doopleri ile bakılmış; a.dorsalis pedis ve a.tibialis posterior nabızları bilateral açık olduğu görülmüş.

Hastaya DVT ? ön tanısı ile Venöz Doppler USG istemi yapılmıştır. Çekilen Doppler USG de: Sol Ana femoral Ven, Derin Femoral Ven, Yüzeyel Femoral Ven, Popliteal Ven, lümen çap ve kompresibilite özelliğindedir. DVT lehine Lehine USG bulgusu görülmemiştir.

Wells skorlamasına göre yüksek risk grubunda yer alan kinik ve lab tetkikleri Pulmoner Emboliyi destekleyen hastaya Pulmoner C.T Anjiografi çekilmesi planlanmıştır. Çekilen C.T görüntüleri:

 

 

Radyolojik Yorum: Sağ pulmoner arter dallanmalarında lümeni tüme yakın tıkayan trombüs materyali izlendi. Distale kontrastlanma geçişi izlenmiştir, sol akciğer segmental dallarında mm lik, şüpheli dolum defektleri izlenmiştir.

 

Hasta Pulmoner Emboli tanısıyla göğüs hastalıklarına konsulte edilmiş, hasta ilgili bölüme devredilmiştir.

 

 

Wells (Canadian) Puanlama Sistemi ve Skorlaması:

Pulmoner emboli tanısı için Wells skorlama sistemi kullanılır.

  •  DVT şüphesi, semptom ve bulgularının olması  …………………………………3 puan
  •  PE nin en muhtemel tanısı olması (başka tanı olasılığı düşük olması)… ..3 puan
  •  Taşikardi (Nabız >100 /dk ) ………………………………………..1.5 puan
  •  DVT /PE öyküsü  …………………………………………..…1.5 puan
  •  İmmobilizasyon (< 4 hafta)……………………….….. 1.5 puan
  •  Aktif malignite…………………………………………….…1 puan
  •  Hemoptizi………………………………………………..…….1 puan

 

Total Skor:

<2.0 :  Düşük Olasılık
2-6 :  Orta Risk grubu
>6  :  Yüksek Risk

(veya 4 ve altı düşük, 4 ve üzeri yüksek risk grubu)

Verilmiş olan vakada PTE açısıdan skor: 7,5 olmak üzere yüksek riskli grupta yer almaktadır (araştırma gerekir). Nitekim PTE tanısı konmuş ve hasta tedavi için ilgili servise devredilmiştir.

 

Dr. F. İKİZ  l Hepsaglik.net

     
    hs-yorum  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir