Koryon Villüs Biopsi

 Hepsaglik

CVS Hastalığı

CVS Hastalığı

CVS Testi ile Kromozom Anomalileri Kolayca Belirlenebiliyor                 CVS yani Koryonik Villus Biyopsisi ile plasentadan ultrason görüntülemesi yardımıyla ince bir iğne kullanılarak alınan 5 mg. kadar bir doku örneği alınır ve incelenir. Bu inceleme sonucunda bebekte herhangi bir kromozom anomalisinin varlığı kesin olarak tespit edilebilir. Doğum öncesi bir tanı yöntemi olan CVS ile bazı doğumsal […]